Disclaimer

Aansprakelijkheid 


We proberen deze site en de daarin opgenomen gegevens zo actueel mogelijk te houden. Toch kan Maaike maakt niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Maaike maakt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks


Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Maaike maakt geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Tot zover de disclaimer.